34.9 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Εκτός «βαρέων» 250.000 εργαζόμενοι

Πρόσφατα

Επιτροπή που συγκροτείται άμεσα θα παραδώσει πόρισμα μέχρι τον Μάιο. Εξαιρούνται από τις αλλαγές όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Σταδιακά και από τον Ιανουάριο του 2012 η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Η «ώρα της κρίσης» έφτασε για τους περίπου 700.000 εργαζόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Το υπουργείο Εργασίας προχωρεί στη συγκρότηση επιτροπής, η οποία καλείται µέχρι τον Μάιο να παραδώσει πόρισµα µε τα επαγγέλµατα που θα παραµείνουν στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουµάνης, έστειλε επιστολή στους κοινωνικούς εταίρους (εργοδότες και συνδικάτα), µε την οποία τους καλεί να ορίσουν εκπροσώπους στη νέα επιτροπή. Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων πρέπει να οριστούν εντός 15 ηµερών και µέσα στο επόµενο τρίµηνο η επιτροπή καλείται να παραδώσει το τελικό πόρισµα µε τις προτάσεις τους.

Στόχος των αλλαγών είναι ο αριθµός των εργαζοµένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα να «πέσει» από τις 700.000 στις 450.000. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στο µνηµόνιο, όπου αναφέρεται πως οι εργαζόµενοι στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% του εργατικού δυναµικού.

Ωστόσο δεν πρόκειται να επηρεαστούν όσοι εργαζόµενοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα και οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν µε το «παλαιό» καθεστώς. Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας επεξεργάζεται ειδική ρύθµιση µε βάση την οποία δεν θα θιγούν όσοι εργαζόµενοι έχουν συµπληρώσει 4.500 ένσηµα εκ των οποίων τα 3.600 στα βαρέα.

Η νέα λίστα θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, ωστόσο, οι ρυθµίσεις θα «τρέξουν» σταδιακά για να αποφευχθούν βίαιες ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Ετσι οι πρώτες αλλαγές αναµένεται να ξεκινήσουν την 1η Ιανουαρίου 2012 και µε βάση τον σχεδιασµό του υπουργείου Εργασίας θα εφαρµοστούν σε… δόσεις.

Σε όσα επαγγέλµατα αποχαρακτηριστούν έρχονται αλλαγές στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, στους µισθούς αλλά και στις συντάξεις. Συγκεκριµένα οι εργαζόµενοι θα κληθούν να αντιµετωπίσουν:

* Την αύξηση των ορίων ηλικίας κατά µία πενταετία. Οι πόρτες εξόδου θα κλείσουν για όσους είναι κάτω των 65 ετών ή εναλλακτικά δεν έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος και 40 έτη ασφάλισης. Δηλαδή θα υπάρχει «εξίσωση» µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν και για όσους εργαζόµενους δεν είναι στα βαρέα.

* Τη µείωση των αποδοχών από 50 έως και 200 ευρώ τον µήνα, καθώς δεν θα καταβάλλεται το ειδικό επίδοµα.

* Τη µείωση των συντάξεων σε δεύτερη φάση έως και 11%, ως αποτέλεσµα της µείωσης των µισθών.

Σε πρώτη φάση στο «µικροσκόπιο» της επιτροπής θα µπουν επαγγέλµατα, όπου η τεχνολογική πρόοδος έχει οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών εργασίας (και εποµένως δεν είναι πλέον βαρέα και ανθυγιεινά). Παράλληλα θα καταγραφούν περίπου 15 επαγγέλµατα, τα οποία σήµερα είναι στη λίστα αλλά σταδιακά εκλείπουν (π.χ. καταµετρητές κερµάτων στις συγκοινωνίες).

Σηµειώνεται πως η λίστα µε τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα δεν έχει ανανεωθεί για περισσότερα από 25 χρόνια.

ΜΕΡΙΜΝΑ

Δικλίδες για τους «παλιούς»

Ασφαλιστικές δικλίδες θα υπάρξουν για όσους εργαζόµενους είναι κοντά στη θεµελίωση δικαιώµατος, ώστε να µην προχωρήσουν οι εργοδότες σε µαζικές απολύσεις. Στόχος είναι να αποτραπεί το ενδεχόµενο οι εργοδότες να απολύουν τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόµενους για να προσλάβουν νέους, που δεν θα υπάγονται στα βαρέα και εποµένως θα έχουν χαµηλότερους µισθούς.

Ο ρόλος της επιτροπής

Θα αξιολογηθούν οι υπάρχουσες µελέτες

Από 11 µέλη θα απαρτίζεται η νέα επιτροπή που πρόκειται να επανεξετάσει τον κατάλογο µε τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Στην επιτροπή θα συµµετέχουν πέντε εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, τέσσερις εκπρόσωποι του υπουργείου Εργασίας, ενώ από έναν εκπρόσωπο θα ορίσουν το ΕΛΙΝΥΑΕ (Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας) και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σηµειώνεται πως η επιτροπή δεν πρόκειται να εκπονήσει νέες µελέτες για το ποια επαγγέλµατα θα παραµείνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Θα αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των µελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί και µε βάση αυτά θα εκδώσει και το τελικό της πόρισµα.

Μάλιστα η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προτείνει και κάποια επαγγέλµατα που θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο ειδικό αυτό καθεστώς. Ωστόσο δεν πρόκειται να υπάρξει µαζική ένταξη νέων επαγγελµάτων στα βαρέα, λόγω και των περιορισµών που έχει θέσει το µνηµόνιο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο µαγικός αριθµός των 3.600 ενσήµων

Εξαιρούνται από τις επερχόµενες αλλαγές όσοι εργαζόµενοι έχουν 3.600 ένσηµα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και έχουν συνολικά συµπληρώσει 4.500 ηµέρες εργασίας. Στόχος είναι να µη θιγούν όσοι εργαζόµενοι έχουν ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα.

Η σχετική ρύθµιση, που έχει επεξεργαστεί ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουµάνης, θα συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Οπως έχει ήδη γράψει το «Εθνος», οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι θα παραµείνουν στο ευνοϊκό καθεστώς των βαρέων ακόµα και αν το επάγγελµά τους εξαιρεθεί από τη σχετική λίστα.

Πάντως, ακόµα και στα επαγγέλµατα που θα παραµείνουν στο ειδικό αυτό καθεστώς έρχονται αλλαγές στα όρια ηλικίας µε βάση τον τελευταίο ασφαλιστικό νόµο. Ετσι, µέχρι και το 2017 αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας και για τους εργαζοµένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.

Συγκεκριµένα, για «έξοδο» µε 10.500 ένσηµα (εκ των οποίων τα 7.500 στα βαρέα) το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη πάει σταδιακά από τα 55 στα 60 έτη. Το αντίστοιχο όριο για την καταβολή µειωµένης σύνταξης αυξάνεται από τα 53 στα 58 χρόνια.

Οι αλλαγές επεκτείνονται και σε όσες γυναίκες θέλουν να συνταξιοδοτηθούν µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα.

Στην περίπτωση αυτή, το όριο ηλικίας πάει από το 55ο στο 60ό έτος, ρύθµιση που ισχύει ήδη για τους άντρες.

Στόχος των αλλαγών είναι ο αριθµός των εργαζοµένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα να «πέσει» από τις 700.000 στις 450.000. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στο µνηµόνιο, όπου αναφέρεται πως οι εργαζόµενοι στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% του εργατικού δυναµικού.

Αναδημοσίευση απο το ΕΘΝΟΣ, 8-3-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις