20.8 C
Athens
Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

ΟΛΙ ΡΕΝ: Δεν παίρνει επίδομα ανεργίας όποιος έχει περιουσιακά στοχεία!

Πρόσφατα

ΚΥΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΟΛΙ ΡΕΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ TOY NIKOY XOYNTH!

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΤΑΙ ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ!

H Κομισιόν ευθέως, αμφισβητεί το καθολικό – μέχρι σήμερα – δικαίωμα των Ελλήνων άνεργων-μισθωτών να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο σήμερα, αριθμεί το…αστρονομικό ποσό των €454,25 και χορηγείται από 6 έως και 12 μήνες!

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του επίτροπου Ολι Ρεν σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χουντή, ο οποίος, ζητούσε να μάθει τι σημαίνει η δέσμευση στα πλαίσια του Μνημονίου για εξοικονόμηση 500 εκ ευρώ απο «επιδόματα ανεργίας με κριτήριο τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης», πολύ περισσότερο που ο αριθμός των ανέργων συνεχώς αυξάνει με ταχύτατους ρυθμούς.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απάντησή της αναφέρει ότι η παροχή του επιδόματος ανεργίας στους ανέργους θα παρέχεται μετά από έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των ανέργων (!!!) και προαναγγέλλει την δραστική μείωση και άλλων κοινωνικών παροχών μετά από αξιολόγηση τους.

Πιο συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο κ Ρεν αναφέρει ότι για το 2012 το ποσό των περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ θα προκύψει «από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων βάσει των οποίων χορηγούνται επιδόματα ανεργίας και άλλα κοινωνικού χαρακτήρα επιδόματα που σχετίζονται με την ανεργία” και συνεχίζει ότι “θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αναμενόμενο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ που θα μπορούσε να εξοικονομηθεί εάν βελτιωθεί ο μηχανισμός βάσει του οποίου πραγματοποιείται ο έλεγχος των περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων ή με την καλύτερη στόχευση και την δικαιότερη επίδραση του συστήματος των κοινωνικών επιδομάτων”.


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Νίκου Χουντή, η οποία κατατεθηκε στις, 23 Φεβρουαρίου, καθώς και η απάντηση του Όλι Ρεν, έχεουν ως εξής:


Η Ελληνική έκδοση του Αναθεωρημένου Μνημονίου (ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών), προβλέπει εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ από «Επιδόματα ανεργίας με κριτήριο τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης».

Δεδομένου ότι: α) η επίσημη ανεργία από 9,1% τον 9/2009 έχει εκτοξευτεί στο 12,6% τον 9/2010 και προβλέπεται να υπερβεί το 15% το 2011 β) το επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα είναι ήδη ελάχιστο και παρέχεται για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ψήφισμα (2010/2039(INI) «επισημαίνει το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου να διαθέτει επαρκείς πόρους και υπηρεσίες για να ζει με αξιοπρέπεια, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής και συνεκτικής προσπάθειας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού».

Ερωτάται η Επιτροπή: μπορεί να διευκρινίσει τι σημαίνει «με κριτήριο τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης»; Ποια ακριβώς μέτρα θα παρθούν για να εξοικονομηθούν 500 εκ. ευρώ από τα επιδόματα ανεργίας δεδομένου ότι ο αριθμός ανέργων αυξάνεται και αναμένεται να αυξηθεί επιπλέον;


Aπάντηση:


Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής
(23.2.2011)

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ότι ως κοινωνικές παροχές εξαρτώμενες από το εισόδημα νοούνται οι κοινωνικές παροχές των οποίων η χορήγηση συναρτάται ρητά ή σιωπηρά από το κατά πόσον το εισόδημα του δικαιούχου και/ή περιουσία του βρίσκεται κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο .

Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει ένα λίαν απαιτητικό κατά τα πρώτα στάδιά του πολυετές πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, που συνεπάγεται σημαντική δημοσιονομική προσπάθεια και επιδιώκει τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά ποσοστό υψηλότερο του 12% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) έως το 2014. Τα περισσότερα φορολογικά μέτρα έως το 2012 έχουν πλήρως ταυτοποιηθεί και προσεκτικά ποσοτικοποιηθεί. Ιδίως για το 2012, το συνολικό ποσό που προβλέπεται συνεπεία των φορολογικών μέτρων, υπολογίζεται σε περίπου 3½% του ΑΕΠ και καλύπτει επίσης το ποσό των περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων βάσει των οποίων χορηγούνται επιδόματα ανεργίας και άλλα κοινωνικού χαρακτήρα επιδόματα που σχετίζονται με την ανεργία. Το συγκεκριμένο ποσό ανέρχεται περίπου σε 0,2% του ΑΕΠ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι με την υπό εξέλιξη πλήρη αναθεώρηση όλων των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων επιδιώκεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη στόχευση τους και η λεπτομερέστερη ποσοτικοποίηση των αντιστοίχων εξοικονομήσεων.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op72_en.htm

Αναδήμοσίευση από την ιστοσελίδα iskra.gr στις 3-2-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις