Οι επιχειρήσεις «NOTOS COM HOLDING» έχουν επιβάλλει ένα απάνθρωπο και αντιδημοκρατικό κανονισμό εργασίας για τους εργαζόμενους

Του Δημήτρη Στρατούλη

Οι επιχειρήσεις «NOTOS COM HOLDING» έχουν επιβάλλει ένα απάνθρωπο και αντιδημοκρατικό κανονισμό εργασίας για τους εργαζόμενους/ες σ’ αυτές καταπατώντας κάθε έννοια αξιοπρέπειας τους και συνταγματικής νομιμότητας.

Συγκεκριμένα, ερευνούν σωματικά (!!!) τους υπαλλήλους, κατά κύριο λόγο γυναίκες, κατά την είσοδό, την παραμονή και την έξοδό τους από την εργασία τους, ασκώντας «προληπτική» τρομοκρατία, με το πρόσχημα του «ενδεχομένου» ….κλοπής!!!! Η διαδικασία αυτή είναι απόλυτα εξευτελιστική, γιατί στιγματίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια θεωρώντας δεδομένη την διάπραξη κλοπής από τους εργαζόμενους/ες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον αντιδημοκρατικό κανονισμό εργασίας, σε όλους τους υπαλλήλους στα NOTOS COM HOLDING:

Απαγορεύεται να κρατούν προσωπικές τσάντες, παρά μόνο πολύ μικρές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μεταφέρουν στοιχειώδη προσωπικά αντικείμενά τους!

Απαγορεύεται να καθίσουν ακόμα και εάν δεν υπάρχει κανείς πελάτης/σα στον όροφο, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι/ες να πάσχουν από κιρσοφλεβίτιδες.

Απαγορεύεται να ζητήσουν την νόμιμη αποζημίωση για την υπερωριακή τους αμοιβή με απειλή απόλυσης!

Απαγορεύεται να αναπτύσσουν επικοινωνία μεταξύ τους κατά την διάρκεια του ωραρίου τους!

Απαγορεύεται να μιλάνε μεταξύ τους φυσιολογικά (μόνο ψιθυριστά) και

Απαγορεύεται να γελάσουν!

Και να μην έφταναν όλα αυτά πρόσφατα η εργοδοσία υποχρεώνει με ποινή απόλυσης τους εργαζόμενους σε μείωση ημερήσιου ωραρίου κατά 2 ώρες και σε αντίστοιχη μείωση μισθού κατά 20%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί το Υπουργείο Εργασίας, την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας και τον Εισαγγελέα να παρέμβουν άμεσα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και του Συντάγματος στους χώρους εργασία της NOTOS COM HOLDING και για να καταλογιστούν οι προβλεπόμενες ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις στους υπευθύνους αυτών των παράνομων αντεργατικών συμπεριφορών.