İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

27.5 C
Athens
Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Το νέο µισθολόγιο. Στο στόχαστρο 54 επιδόµατα

Πρόσφατα

Προάγγελος περικοπών η µελέτη των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών για τις αµοιβές στο Δηµόσιο.

Αντίστροφη µέτρηση για το ενιαίο µισθολόγιο, που αναµένεται να οδηγήσει σε περικοπές αµοιβών τουλάχιστον για τα «ρετιρέ» των δηµοσίων υπαλλήλων και ίσως σε κάποιες βελτιώσεις για τους «αδικηµένους»του σηµερινού συστήµατος,ξεκίνησε χθες µε τη δηµοσιοποίηση της σχετικής µελέτης των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών. Συνολικά, πάντως, όπως αναφέρει το Μνηµόνιο, στόχος του µισθολογίου είναι να µειωθεί η µισθολογική δαπάνη του ∆ηµοσίου.

Στη µελέτη καταγράφονται 54 διαφορετικά επιδόµατα,που κυµαίνονται από 35 ευρώ και ξεπερνούν ακόµη και το ποσό των 1.750 ευρώ, καθώς και 15 ειδικά µισθολόγια.

Η µελέτη επιβεβαιώνει το πλήθος των επιδοµάτων που χαρακτηρίζουν το σηµερινό µισθολόγιο (φτάνουν τα 32 στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας) και τις µεγάλες ανισότητες ανάµεσα σε υπαλλήλους µε τα ίδια προσόντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάλληλος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε 17 έτηυπηρεσίας αµείβεται µε 2.861 ευρώ στο υπουργείο Οικονοµικών, έναντι 1.587 ευρώ στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας (πολιτικός υπάλληλος). Ο τελευταίος παίρνει περίπου τα ίδια µε τον νεοδιόριστο κλητήρα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Οικονοµικών (1.577 ευρώ). Οι διαφορές µεταξύ υπαλλήλων µε τα ίδια προσόντα σε διαφορετικά υπουργεία φτάνουν τα 667 ευρώστους νεοδιόριστους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και στα 1.616 ευρώ στους υπαλλήλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης µε 33 έτη υπηρεσίας. Γενικότερα, τα υπουργεία Οικονοµικών, Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης προηγούνται, ενώ τις χαµηλότερες αµοιβές δίνουν τα υπουργεία Εθνικής Αµυνας, Θαλασσίων Υποθέσεων και Παιδείας.

Οπως επισηµαίνεται απότους µε λετητές των ICAP και Hay Group, τα στοιχεία δείχνουν ότι τοµισθολόγιο διαµορφώθηκε µε τρόπο αποσπασµατικό, δεν υπηρετεί συγκεκριµένες αναπτυξιακές ήκοινωνικές προτεραιότητες, ενώ η αµοιβή δεν συνδέεται ούτε µε την ικανότητα του εργαζοµένου, ούτε µε την απόδοσή του, ούτεµε την ευθύνη και το ειδικό βάρος του ρόλου του. Επιπλέον, η σχέση µεταξύ εισαγωγικής και καταληκτικής αµοιβής είναι µικρή, ανεξαρτήτως τουβαθµού εκπαίδευσης, κάτι που σηµαίνει ότι ο υπάλληλοςδεν βελτιώνει σηµαντικά τη θέση του καθώς προχωρεί στην ιεραρχική κλίµακα. «Το παρόν µισθολόγιο εξοµοιώνει από µισθολογικής άποψηςτους υπαλλήλους που επιτυγχάνουν οριακή απόδοση µεεκείνους που έχουν άριστη απόδοση», επισηµαίνεται χαρακτηριστικά.

Οσον αφορά τα επιδόµατα,επισηµαίνεται ότι κάποιαείναι χαµηλά, όπως το οικογενειακό, άλλα δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους, όπως το κίνητρο απόδοσης,που αποτελεί πάγια µηνιαία αµοιβή, ενώ υπάρχουν και επιδόµατα που φαίνονται γραφικά ή παράλογα (π.χ. επίδοµα ρουχισµού).

ΆΝΟΔΟΣ κάι Πτωσή. Κατά την τριετία πριν ξεσπάσει η κρίση, η τότε κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας αύξανε κάθε χρόνο σηµαντικά την απασχόληση στον δηµόσιοτοµέα. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι στο σύνολό τους (εξαιρουµένων των ∆ΕΚΟ) ήταν 793.573 στις 31/12/2006 και έφτασαν τους 824.657 στις 31/12/2009, δηλαδή αυξήθηκαν κατά31.084.

Αντίθετα, το 2010 σηµειώθηκε σηµαντική µείωση και ο αριθµός τους διαµορφώθηκε στους 761.317 στις 31/12/2010. Οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου µειώθηκαν κατά 38% το διάστηµα 2009-2010, ενώ οι απασχολούµενοι στα stageµειώθηκαν κατά 34%.

Το 2010 υπήρξε και σηµαντική µείωση αµοιβών. Ετσι, η µισθολογική δαπάνη στο σύνολότης µειώθηκε κατά 11% (µεταξύ άλλων µειώθηκε και η δαπάνη για βουλευτικές αποζηµιώσεις και επιδόµατα κατά 9%).

Το νέο µισθολόγιο προβλέπεται µε βάση το Μνηµόνιο ότι θα ψηφισθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Εως το τέλος Ιουνίου αναµένεται να έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή οι τελικές αλλαγές

Εξοικονόµηση έως 3 δισ. ευρώ

Με βάση την παραδοχή ότι ο αριθµός των εργαζοµένων θα µειώνεται λόγω της εφαρµογής του κανόνα 1 πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις, εκτιµάται ότι τα επόµενα τρία χρόνια προβλέπεται να εξοικονοµηθούν 2 έως 3 δισ.
ευρώ από το µισθολόγιο (από 19,1 δισ. ευρώ στα 16,3 δισ. ευρώ).

Οι µεγάλες ανισότητες και τα πριµ που δεν κόβονται.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΛΟΥΜ των επιδοµάτων που λαµβάνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα βάλει η κυβέρνηση µε την καθιέρωση του νέου µισθολογίου, επιδιώκοντας να αρθούν οι τεράστιες µισθολογικές ανισότητες µεταξύ εργαζοµένων των ίδιων προσόντων αλλά διαφορετικών φορέων. Οπως έχει αναφερθεί, το40% της µισθολογικής δαπάνης στο Δηµόσιο αφορά την καταβολή επιδοµάτων, υπερωριών και αποζηµιώσεων για τη συµµετοχή σε συλλογικά όργανα. Είναι χαρακτηριστικό πως από τα 18,6 εκατοµµύρια ευρώ, στα οποία ανέρχεται το συνολικό ετήσιο κόστος για µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων, τα 7,17 εκατοµµύρια ευρώ προορίζονται για παντός τύπου επιδόµατα.

Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να καταργήσει σειρά επιδοµάτων, διατηρώντας µόνο τα απολύτως απαραίτητα, όπως είναι για παράδειγµα το οικογενειακό επίδοµα ή το επίδοµα θέσης ευθύνης. Μέχρι στιγµής τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµικών δεν έχουν καταλήξει στο πόσα και ποια επιδόµατα θα αποτελούν παρελθόν µε το ενιαίο µισθολόγιο, ωστόσο έχουν καταστήσει σαφές πως το «µαχαίρι» που θα µπει θα είναι µεγάλο.

«Το σύστηµα των επιδοµάτων είναι περίπλοκο και κατακερµατισµένο», αναφέρει χαρακτηριστικά η µελέτη, όπου επισηµαίνεται επίσης πως σε σχέση µε τα επιδόµατα «η πολιτική είναι αποσπασµατική και φαίνεται ότι αναπτύχθηκε χωρίς σύστηµα και στρατηγική για να καλύψει τις ανάγκες συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων».

Ενδεικτικό είναι πως υπό τον τίτλο «ειδικό επίδοµα» κάθε υπουργείο δίνει διαφορετική αµοιβή. Ετσι, υπάλληλος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης του υπουργείου Εξωτερικών παίρνει ειδικό επίδοµα ύψους 323,8 ευρώ, για εργαζόµενο µε τα ίδια προσόντα στο υπουργείο Εσωτερικών το ειδικό επίδοµα φτάνει τα 544,4 ευρώ, ενώ στο υπουργείο Οικονοµικών υπερβαίνει τα 620,9 ευρώ.

Η εικόνα αυτή θα αντιστραφεί πλήρως µε το νέο µισθολόγιο, καθώς θα προβλεφθεί, σύµφωνα µε πληροφορίες, πως υπάλληλοι που υπηρετούν στις ίδιες θέσεις και διαθέτουν τα ίδια προσόντα θα αµείβονται µε τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως του φορέα που υπηρετούν. Μία από τις βασικές καινοτοµίες του νέου µισθολογίου αναµένεται να είναι και η σύνδεση του µισθού µε την αποδοτικότητα.

ΑΔΙΑΚΡΙΤΩς. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η µελέτη. «Κάποια από τα επιδόµατα δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους, όπως για παράδειγµα το κίνητρο απόδοσης, το οποίο αποτελεί πάγια µηνιαία αµοιβή», σηµειώνεται, υπογραµµίζοντας πως µε τον τρόπο αυτόν εξοµοιώνονται «υπάλληλοι που επιτυγχάνουν οριακή απόδοση µε εκείνους που έχουν άριστη απόδοση».

Με το προωθούµενο σύστηµα θα τίθενται συγκεκριµένοι στόχοι ανά υπηρεσία και ανά θέση εργασίας και κάθε εργαζόµενος θα λαµβάνει πριµ ανάλογα µε την αποδοτικότητα και παραγωγικότητά του.

Τα µπόνους απόδοσης δεν θα καταβάλλονται παγίως, αλλά µόνο όταν εκπληρώνονται οι στόχοι.

Αναδημοσίευση απο τα ΝΕΑ, 2-3-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις