23.6 C
Athens
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Σαρωτικές μετακινήσεις στο Δημόσιο

Πρόσφατα

Τη ριζική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τις μετακινήσεις στο Δημόσιο θα φέρει η οριστικοποίηση του ενιαίου μισθολογίου το καλοκαίρι, με στόχο να αναπτυχθεί η κινητικότητα των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα.

Οι μισθολογικές διαφορές που υφίστανται σήμερα μεταξύ υπαλλήλων που εργάζονται σε διαφορετικά υπουργεία, αλλά έχουν τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία αποτελούν τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τη μετακίνηση και την καλύτερη αξιοποίηση των υπαλλήλων του Δημοσίου. Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τις μετατάξεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις στο Δημόσιο θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί το ενιαίο μισθολόγιο.

Παράλληλα, μετά τη λειτουργική αξιολόγηση του Δημοσίου, που έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις (αξιολόγηση από τις 16 ομάδες καταγραφής που έχουν οριστεί ανά υπουργείο και κατόπιν από τον ΟΟΣΑ), θα διαμορφωθούν τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και θα περιγραφούν οι θέσεις εργασίας, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, τα οποία θα είναι κοινά για όλο τον δημόσιο τομέα. Υπολογίζεται ότι η μείωση που θα επέλθει στις οργανικές θέσεις και κυρίως στις θέσεις προϊσταμένων κατά 30% θα επιφέρει σαρωτικές μετακινήσεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων στο τέλος του χρόνου.

«Κλειδί» για τις επερχόμενες σαρωτικές μετατάξεις θα αποτελέσουν οι περιγραφές των θέσεων εργασίας. Ηδη έχει ξεκινήσει η ποιοτική απογραφή του ανθρώπινου δυναμικού από ομάδες καταγραφής, με επικεφαλής τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων. Στο τέλος Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή που θα περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις των οργανισμών, την απογραφή του υπάρχοντος προσωπικού και των πραγματικών αναγκών σε υπαλλήλους, καθώς και τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις σε βάθος τριετίας.

Με την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου «Καλλικράτης στο κράτος» στο τέλος του χρόνου, το πλεονάζον προσωπικό θα μετακινηθεί σε αντίστοιχες θέσεις άλλων υπουργείων ή οργανισμών, όπου έχει διαπιστωθεί έλλειψη προσωπικού. Οι μετακινήσεις αρχικά θα έχουν εθελοντικό χαρακτήρα και κατόπιν υποχρεωτικό, ενώ θα πραγματοποιηθούν εντός των γεωγραφικών ορίων των πόλεων ή των νομών που απασχολούνται οι εργαζόμενοι για να μη διαταραχτεί η οικογενειακή και προσωπική τους ζωή.

Το υπ. Εσωτερικών εξετάζει την πιθανότητα να μετεξελιχθούν οι Ομάδες Διοίκησης Εργου σε διυπουργικές «ομάδες κρούσης», οι οποίες θα αποτελούνται από στελέχη με εξειδικευμένη μόρφωση και θα μπορούν να μετακινηθούν σε όλα τα υπουργεία, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να φέρουν σε πέρας ειδικά έργα. Η ανάπτυξη της κινητικότητας στο Δημόσιο αναμένεται να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των προσλήψεων. Θα επιφέρει, δε, σημαντικές επιπτώσεις και στις διαδικασίες προσλήψεων. Οι διαγωνισμοί του μόνιμου προσωπικού θα γίνονται μία φορά τον χρόνο ή τη διετία από το ΑΣΕΠ.

ΝΕΑ ΕΝΝΟΙΑ
«Κρατικός υπάλληλος»

Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι η εισαγωγή της έννοιας του «κρατικού υπαλλήλου», που ουσιαστικά θα σπάει τον δεσμό που «ταυτίζει» τον υπάλληλο με το υπουργείο στο οποίο προσλαμβάνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δίνεται η δυνατότητα ανά πενταετία στον κρατικό υπάλληλο να μετακινείται -εάν υπάρχουν ανάγκες- σε αντίστοιχη θέση άλλου υπουργείου ή οργανισμού, καταθέτοντας αίτηση σε προκηρύξεις θέσεων που θα δημοσιεύονται για όλο το Δημόσιο.

Αντίστοιχα με την άρση των οικονομικών ανισοτήτων και τη θέσπιση ενιαίου βαθμολογίου, θα μπορούν να γίνονται εσωτερικές προκηρύξεις για τις θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών, ακόμα και προϊσταμένων, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα από όλο το φάσμα των δημοσίων υπηρεσιών.

Εκτιμήσεις για αποχώρηση 100.000 υπαλλήλων
Τα κίνητρα και τα εμπόδια για τις μετατάξεις

«Ενας υπάλληλος γνωρίζοντας ότι θα λάβει τις ίδιες αποδοχές και θα διατηρήσει τον βαθμό του εάν μετακινηθεί σε αντίστοιχη θέση άλλης υπηρεσίας, θα είναι πιο δεκτικός στην προοπτική μίας μετακίνησης ανά πενταετία, που θα βελτιώσει τη θέση του και θα ανανεώσει την καριέρα του», αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι.

Η εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου αναμένεται όμως να οδηγήσει σε αποχώρηση χιλιάδες εργαζομένους που βρίσκονται στα όρια της συνταξιοδότησης, διαθέτουν πλούσια εμπειρία και απασχολούνται σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, όπως στις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, που θα δουν να μειώνονται οι αποδοχές τους έως και 40%. Τα επόμενα δύο χρόνια αναμένεται συνολικά να αποχωρήσουν περίπου 100.000 υπάλληλοι, γεγονός που θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών αιχμής.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα δοθούν οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση των μετατάξεων στο εσωτερικό του δημόσιου τομέα, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Για παράδειγμα, στη Γερμανία, για τους υπαλλήλους που θέλουν να μετακινηθούν, προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές. Στη χώρα μας, ο Κώδικας των Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις μεταθέσεις προσωπικού σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για αποσπάσεις που αφορούν συνυπηρέτηση δύο συζύγων, όταν ο ένας μετατίθεται σε άλλη υπηρεσία. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δύσκολη έως και αδύνατη η μετακίνηση του υπαλλήλου εντός των ορίων του νομού της παραμεθορίου περιοχής αν δημιουργηθούν ανάγκες σε άλλες υπηρεσίες. Ο καθορισμός των κοινωνικών κριτηρίων για την πραγματοποίηση μετάταξης δεν είναι γενικός και επαφίεται κυρίως στα υπηρεσιακά συμβούλια των οργανισμών.

Η μεταφορά των κονδυλίων για τη μισθοδοσία ενός μετατασσόμενου υπαλλήλου αποτελεί χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία που μπορεί να πάρει και αρκετούς μήνες μέχρι να υλοποιηθεί.

Επίσης, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ μονίμων υπαλλήλων και εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, στο επίπεδο της εξέλιξης, των μισθών και των ωραρίων εργασίας, όπως παρατηρείται σε υπηρεσίες των ΟΤΑ μετά τις μετατάξεις του «Καλλικράτη». Στην κυβέρνηση θα επιδιώξουν να αμβλύνουν και αυτές τις ανισσότητες με την ψήφιση του Ενιαίου Μισθολογίου.

Αναδημοσίευση από την ηλεκτρονική έκδοση του ΕΘΝΟΥΣ στις 21-2-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις