10.9 C
Athens
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024

Σύνταξη με εξαγορά 4 ετών σπουδών

Πρόσφατα

Στη ρύθμιση, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ, υπάγονται όσοι φοίτησαν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και όσοι έχουν σπουδάσει σε επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος.

Τη δυνατότητα να εξαγοράσουν τα χρόνια των σπουδών και να βγουν γρηγορότερα στη σύνταξη έχουν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Φέτος μπορούν να εξαγοράσουν τέσσερα χρόνια σπουδών, με το κόστος να διαμορφώνεται στα 165 ευρώ τον μήνα.

Οι προϋποθέσεις για την εξαγορά του χρόνου των σπουδών αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται σε εγκύκλιο του ΙΚΑ. Σημειώνεται πως ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και στον δημόσιο τομέα.

Την εξαγορά μπορούν να ζητήσουν ασφαλισμένοι που φοίτησαν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, καθώς και όσοι σπούδασαν σε επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωριστεί από το κράτος. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Εργασίας ο κατάλογος για τις μέσες επαγγελματικές σχολές.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, καθώς στην αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να αναγνωριστεί ο χρόνος σπουδών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τους ασφαλισμένους στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους. Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται για κάθε μήνα με βάση το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί του ποσοστού 20% για τον φορέα κύριας ασφάλισης.

Σημειώνεται πως ο υπολογισμός γίνεται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Μάλιστα οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη και στα επικουρικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό των εισφορών είναι 6%.

Σημειώνεται πως με την αναγνώριση των πλασματικών ετών ασφάλισης οι ασφαλισμένοι μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να «κλειδώσουν» το όριο ηλικίας.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που έχει 10.000 ημέρες ασφάλισης φέτος μπορεί να αναγνωρίσει 500 ημέρες και να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια θα αποχωρήσει με 10.800 ένσημα σε ηλικία 58 ετών, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που θα ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονιά.

Πάντως οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αναγνώριση των πλασματικών ετών ασφάλισης εφαρμόζονται μόνο σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ΙΚΑ

Πέντε «βήματα» για γρηγορότερη «έξοδο»

Πέντε «βήματα» πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος για να εξαγοράσει τον χρόνο σπουδών στο ΙΚΑ. Με βάση την εγκύκλιο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1 Αίτηση, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΜΚΑ κ.ά.).

2 Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ ή και άλλων φορέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, απαιτείται απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για το αν υπήρξε ασφάλιση σε αυτούς κατά τον χρόνο σπουδών.

Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: Για τον ζητούμενο προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει λάβει χώρα ασφάλιση σε άλλο Ταμείο ή το Δημόσιο, ο αιτούμενος αριθμός ημερών αναγνώρισης, τα χρονικά διαστήματα στα οποία εμπίπτει ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος, ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλο φορέα και ο τρόπος εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (δόσεις, εφάπαξ ή με παρακράτηση από τη σύνταξη).

3 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος της σχολής φοίτησης. Αν η φοίτηση πραγματοποιήθηκε σε ανώτατη ή ανώτερη σχολή της αλλοδαπής, θα πρέπει το πτυχίο να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο.

4 Βεβαίωση της σχολής για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης, καθώς και τη συνολική χρονική περίοδο φοίτησης. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης αναφέρεται στο πτυχίο ή στο δίπλωμα δεν απαιτείται η βεβαίωση.

Βεβαίωση επίσης δεν απαιτείται και για τις περιπτώσεις όπου η σχολή έχει ενταχθεί σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή έχει διακόψει τη λειτουργία της. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος φορέα (υπουργείο Παιδείας κ.ά.).

5 Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας για τα πρόσωπα που ζητούν την αναγνώριση του χρόνου στις μέσες επαγγελματικές σχολές.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Δόσεις όσες και οι μήνες αναγνώρισης

Η αναγνώριση των σπουδών θα γίνεται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ για 25 ημέρες κατά μήνα και 300 ετησίως. Αν κατά τον χρόνο φοίτησης στις σχολές υπάρχει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα ή στο Δημόσιο, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.

Σε περίπτωση που η ασφάλιση -που τυχόν έλαβε χώρα κατά τον χρόνο σπουδών- είναι μειωμένη (δηλαδή για λιγότερες από 25 ημέρες τον μήνα) θα πρέπει να συμπληρωθεί με χρόνο σπουδών. Και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25 ημέρες τον μήνα.

Το προς αναγνώριση διάστημα, καθώς και το ότι αυτό δεν συμπίπτει με τον χρόνο ασφάλισης σε άλλον φορέα ή στο Δημόσιο θα δηλώνεται από τον αιτούντα με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86. Παράλληλα θα προσκομίζονται και τα ασφαλιστικά βιβλιάρια για να διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει ασφάλιση για τα χρόνια που θα αναγνωριστούν.

Στην εγκύκλιο του ΙΚΑ προβλέπεται πως η καταβολή του ποσού της αναγνώρισης μπορεί να γίνει σε μηνιαίες δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων είναι ισάριθμος με τους αναγνωριζόμενους μήνες.

Σε περίπτωση που πριν από την ολοσχερή εξόφληση των εισφορών θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή προσαυξάνεται το ποσό της σύνταξης, το υπόλοιπο του ποσού της εξαγοράς εξοφλείται με παρακράτηση κάθε μήνα ποσού ίσου με το 1/4 της σύνταξης.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές καταβληθούν εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης, παρέχεται έκπτωση 15%.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Αναδημοσίευση απο ΕΘΝΟΣ, 16-2-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις