Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2008

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για έτος 2008, όπως παρουσιάζεται στην έντυπη έκδοσή του, είναι διαθέσιμο στους χρήστες του Internet σε μορφή Adobe Acrobat pdf.

 

 Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης για το έτος 2008

Print Friendly, PDF & Email