Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2007

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για έτος 2007, όπως παρουσιάζεται στην έντυπη έκδοσή του, είναι διαθέσιμο στους χρήστες του Internet σε μορφή Adobe Acrobat pdf.

 

 Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης για το έτος 2007

Print Friendly, PDF & Email